บริษัท อานา เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เชอร์วิส จำกัด Nanny Services


บริการ ฝึกอบรมภายใน และนอกสถานที่ พี่เลี้ยง  ครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน พนักงานขับรถให้ผู้บริหาร ไทย ต่างประเทศ พนักงานบริษัท โรงแรม ร้านอาหาร เด็กชาวไทย ชาวต่างประเทศ

บริการจัดพี่เลี้ยงเด็ก, ครูพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด, พี่เลี้ยงเด็กอ่อน, พี่เลี้ยงเด็กรายวัน, พี่เลี้ยงเด็กไป-กลับ, พี่เลี้ยงเด็กรายเดือน และบริการจัดหาแม่บ้านรายวัน, รายเดือน รายปี, รายชั่วโมง


การทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน 

   ● ดูดฝุ่นบริเวณสำนักงาน และภายในห้องประชุม

   ● เทและทำความสะอาดถังขยะ นำขยะไปทิ้งตามสถานที่ที่กำหนด

   ● เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

   ● ทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (แอลกอฮอล์)

   ● ปัดหยากไย่ตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมต่าง ๆ

   ● กวาด เช็ดม๊อบบริเวณพื้นภายในห้องพักพนักงาน

   ● เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องพักพนักงาน

คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

   ● ผ่านการอบรม การให้บริการรักษาความสะอาด

   ● การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้เคมีอย่างถูกวิธีในการทำความสะอาดทุกชนิด

   ● เป็นผู้ที่สุขภาพดี ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นที่ ไม่มีคดีติดตัวใดๆ


"บริการทำความสะอาดครบวงจร" 

ค่าบริการพี่เลี้ยงเด็กอ่อนและพี่เลี้ยงเด็กโตเจริญวัย

   ● พี่เลี้ยงเด็กกึ่งแม่บ้าน   สือสารภาษาอังกฤษได้

   ● พี่เลี้ยงเด็ก ช่วงระหว่าง ทารกแรกเกิด สือสารภาษาอังกฤษได้

   ● พี่เลี้ยงเด็กโตตั่งแต่ 1 ขวบขึ้นไป  สื่อสารภาษาอังกฤษได้

   ● ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล 


 ค่าบริการแม่บ้านพัก, แม่บ้านประจำ และแม่บ้านไปกลับ

   ● แม่บ้านทำงานบ้านพักประจำ 

   ● แม่บ้านทำงานไป-กลับ เช้า-เย็น ค่าจ้างขึ้นอยู่กับวัน และ เวลาทำงาน (ตามแต่ตกลง)

   ● แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงาน 

   ● แม่ครัวทำอาหาร  ประเมินราคา, ความสามารถ, การทำอาหาร


ค่าบริการผู้ดูแลผู้สูงอายุ

   ● ดูแลอยู่เป็นเพื่อนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

   ● ดูแลคนป่ายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

   ● ฟิต-ซักชั่น ให้อาหารทางสายยาง  

   ● ประสบการณ์วิชาชีพระดับผู้ช่วยพยาบาล 


คุณสมบัติครูพี่เลี้ยง แม่บ้าน 

   ● ผ่านการอบรมวิธีการการทำงาน มีประสบการณ์โดยตรง 

   ● การศึกษาระดับ ม.6  ปริญญาตรี มีทั้งชาวไทย และ ฟิลิปปินส์ ฯลฯ

   ● สื่อสารภาษาอังกฤษได้

           

 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดขอใบเสนอราคาได้ที่ 02-108-7687, 087-712-6189

E-mail thitiporn536@gmail.com , www.arnaeducationservices.co.th

บริการพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด, พี่เลี้ยงเด็กโต, พี่เลี้ยงเด็กเจริญวัย


 • พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่อาบน้ำให้เด็ก ทำความสะอาดร่างกาย เช็ดตัว ทาแป้ง แต่งตัว ทำและเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ตามแต่แต่ละช่วงวัยการเจริญเติบโต
 • พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่ป้อนอาหาร และให้นมสำหรับเด็กตามวัย ล้างขวดนม ซัก รีด เสื้อผ้าน้อง แยกไว้เฉพาะ
 • พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่เล่นกับน้อง เพื่อให้น้อง ร่าเริงอารมย์แจ่มใส ดูแลเสริมทักษะการพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 • พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่คอยสังเกตการ เฝ้าระวังเรื่องน้องท้องเสีย (ในกรณีน้องไม่สบาย) เช็ดตัว ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วรายงานทันที
 • พี่เลี้ยงเด็ก มีหน้าที่ทำความสะอาดห้องนอนของน้อง และบริเวณที่น้องอาศัย และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ของน้อง ทุกวันบริการจัดหาแม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด


 • ดูแลความสะอาด ภายในบ้าน ห้องนอน ห้องรับแขกชั้นวางตู้โชว์ ห้องน้ำ ครัว ส่วนกลาง
 • ปัดกวาด บริเวณโดยรอบบ้าน ภายนอก ให้สะอาเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • แยกชนิดผ้าซัก อบแห้งและตากแดด รีดผ้าใช้ความร้อนให้พอเหมาะกับชนิดของผ้า
 • เตรียมอาหาร จัดโต๊ะอาหาร เก็บโต๊ะและจานชามช้อนล้างทำความสะอาด เช็ดแห้ง แยกเก็บ
 • รดน้ำต้นไม้ เก็บกวาดใบไม้ นำขยะไปทิ้งให้เป็นที่
 • คอยเปิด-ปิด ประตูบ้าน รอรับเจ้านาย กลับบ้านช่วง เย็นและค่ำ
 • รับใช้เมื่อผู้เป็นเจ้านายเรียกใช้งาน ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในเวลาทำงาน กรณีเรื่องเร่งด่วนจะขอญาติ เจ้านาย

บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน พนักงานดูแลออฟฟิศ


 • ทำความสะอาดพื้น ล้างห้องน้ำ เช็ดกระจก เฟอร์นิเจอร์
 • โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน ห้องรับแขก ห้องประชุม เสริฟกาแฟ
 • เช็ดถูพื้นให้สะอาด อยู่ตลอดเวลา เก็บขยะ รดน้ำต้นไม้ ปัดกวาดโดยรอบบริเวณ
 • ทำงานแม่บ้าน ห้องพักผู้บริหาร ชั้นบน


บริการคนดูแลเฝ้าไข้ผู้สูงอายุ


 • ดูแลเฝ้าไขั ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยตามอาการต่างๆ ตลอด 24 ช้่วโมง
 • ผู้สูงอายุ อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน เป็นต้น
 • ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ เฝ้าไข้ ห้องพิเศษ ห้องรวม ที่โรงพยาบาล และดูแลต่อเนื้องพักฟื้นที่บ้านพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน สวนปัสสาวะ อุจาระ


หน้าที่หลักในการปฏิบัติ

 • ทำความสะอาด อาบน้ำเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนซักผ้าปูเตียง ปอกหมอน ผ้าห่ม ทุกวัน
 • ทำความสะอาด เช็ดถูพื้นห้อง ทางเดิน และห้องน้ำ ให้แห้งเสมอ ทุกวัน
 • ทำอาหาร ป้อนอาหาร และให้ยา ก่อนและหลังอาหาร ตามที่ แพทย์สั่งพูดคุย หรืออ่านหนังสือ ให้ฟัง ปรับต้วเข้ากับผู้ป่วย และคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลา
Chaengwattana Immigration Map


ผู้ชม
วันนี้ 145
เมื่อวาน 223
ทั้งหมด 139,680
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 149
เมื่อวาน 635
ทั้งหมด 207,069
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×