วิสัยทัศน์

 บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบเพื่อความสำเร็จ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า มีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ปรับตัวให้พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ และสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้ก็คือ “เทคโนโลยี”


พันธกิจ

 ให้บริการด้วยความจริงใจ มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ถูกต้อง ตามมาตรฐานสากล ปรับตัวให้พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง


ค่านิยม

เปิดใจ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ 

บริการด้วยใจ และ เข้าใจความหมายของาการให้บริการ 

ตั้งใจ มั่นใจในสิ่งที่ทำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ผู้อื่น 

การทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร 

ภูมิใจ และมั่นใจในสิ่งที่ทำ โปร่งใส มีคุณธรรม และ จรรยาบรรณให้ความเคารพตนเอง และผู้อื่นวัฒนธรรมองค์กร

 ให้บริการด้วยใจ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 ทำงานอย่างมีระบบ และ เป็นทีม 

 ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร 

 ตรงต่อเวลา 

 ปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ทันเหตุการณ์ และ ความต้องการของลูกค้า


เป้าหมายสูงสุด

เป็นที่ 1 ด้าน บริการที่ปรึกษาส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา และ หลักสูตรต่างประเทศ ภายใน และ ต่างประเทศ แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ 

เป็นที่ 1 บริการปรึกษาด้านส่งเสริมคัดสรรค์บุคลากรที่มีคุณสมบัติ 

เป็นที่ 1 บริการปรึกษากระบวนการบริหารจัดการบุคลากรและ การดำเนินงานเพื่อลดต้นลงทุน พร้อมบริการให้คำปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน, 

แนะแนวการศึกษาภายใน และ ต่างประเทศ , พร้อมใบอนุญาตการทำงานที่ถูกต้อง 
Chaengwattana Immigration Map


ผู้ชม
วันนี้ 234
เมื่อวาน 190
ทั้งหมด 162,528
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 236
เมื่อวาน 219
ทั้งหมด 242,100
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×